SEMESTRALNI ISPITI KLASIČAN BALET

Studenti prve godine odsek Pedagogija klasičnog baleta javno su ispitani iz predmeta Klasičan balet 27. decembra, pred  komisijom koju su činili Prof. Bahram M. Juldađev, Ana Pavlović prvakinja baleta Narodnog pozorišta i profesor klasičnog baleta Dobrila Novkov, u sali Instituta za umetničku igru.

Ispit iz predmeta Klasičan balet pripremio je Prof. Bahram M. Juldašev.