USPESI NAŠIH STUDENATA

Nevena Antić, student prve godine odseka Scenska narodna igra i muzika, tokom ove godine realizovala je niz inkluzivnih radionica koje su bile namenjene slepim i slabovidim osobama i osobama sa autizmom.

Tokom cele godine, svakog vikenda realizovane su radionice s fokusom na narodnu igru i pesmu, latino plesove, vežbe iz glume, kao i podsticanje i razvijanje kreativnosti.

Nevena Antić nakon završene Baletske škole Lujo Davičo, nastavila je usavršavanje u oblasti Scenske narodne igre, tradicionalnog pevanja i koreografije kroz seminare, radionice i masterkalsove.
Završila je pripravnički staž u Nacionalnom ansamblu igara i pesama Srbije Kolo, nastupa kao vokal u Kvartetu Brdarić Bojane i Nebojše Brdarić, i vokalni je pedagog Etno grupe Kolas koju je osnovala pre dve godine.