PREPOZNAVANJE MATEMATIKE U KOREOGRAFSKIM DELIMA POSTMODERNIZMA

Đurđija Jelenković, održala je 6. decembra ove godine predavanje PREPOZNAVANJE MATEMATIKE U KOREOGRAFSKIM DELIMA POSTMODERNIZMA, u Institutu za umetničku igru, koje je prethodno održala 2. decembra u Matematičkom Institutu SANU u okviru programa seminara Matematika i muzika.