Jelena Milovanović odbranila Diplomski rad

Apsolvent Jelena Milovanović  je 8. novembra 2019. godine na Institutu za umetničku igru odbranila Diplomski rad na temu Balet kao fenomen Ruske kulture – XVIII, XIX i početak XX veka pred Komisijom u sastavu:

• Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik Komisije,
• Prof. Bahram M. Juldašev, Mentor,
• Doc. Aleksandar Ilić, član.

Image-1