KATALOG SA IZLOŽBE ČISTAČ – MARINA ABRAMOVIĆ

Katalog sa retrospektivne izložbe – Čistač, Marine Abramović dostupan je u biblioteci Teodora Sujić Instituta za umetničku igru.

Marina Abramović postavlja pitanja – u isto vreme provokativna i dirljiva – o moći i hijerarhijama, o umetnosti i egzistenciji. Dela nastala u periodu od preko pola veka ovde su sjedinjena u organsku celinu koja obuhvata slikarstvo, fotografiju, film, objekte i instalacije, kao i jedinstven korpus performativnih radova. Spisak radova je obiman, a umetnica i dalje govori: – Proces je važniji od rezultata. Ove reči ostavljaju prostor za susret sa publikom koja je od ključnog značaja za nju. – izvod iz predgovora.

509405