KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA,

ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS

 

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis 5 studenta u prvu godinu doktorskih studija Umetnička igra i performans.

Studijski program traje tri godine, nosi 180 ESPB i nakon čega se stiče zvanje: Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli minimum 300 ESPB.

Rang lista studenata se pravi na osnovu ostvarenog uspeha u prethodnom školovanju (prosečna ocena i dužina studiranja) i provere znanja, sklonosti i sposobnosti. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata utvrđuje se na osnovu intervjua koji obavlja posebno formirana komisija.

Kandidati koji konkurišu na studijski program „Umetnička igra i performans“ su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidata kao i razgovora sa Komisijom, kao i provera znanja Engleskog jezika.

Prijave na konkurs se vrše putem maila: prijave@iui.rs do 4.10.2019. godine.

Prijemni ispit će se realizovati 10.10.2019. godine u 10 časova u  Institutu za umetničku igru.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

  1. Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu),
  2. Overene fotokopije diploma ili original Uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih nivoa studija,
  3. Overene fotokopije dodataka diplomi ili original Uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih nivoa studija,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Stručna biografija,
  6. Portfolio umetničkih radova,
  7. Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita, (original uplatnica). Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 5.000,00 din .

 

Primer uplatnice:

bb

Svi programi na Institutu za umetničku igru su akreditovani.

Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova  na 011 41 40 421 ili na mail prijave@iui.rs