Prof. dr Miomir Petrović: MITOPOETIKE

Pozivamo Vas na razgovor pod nazivom Mitopoetike koji će vodititi prof. dr Miomir Petrović i Mirjana Mitrović u četvrtak 20. juna s početkom u 20.00 časova u Srpskom književnom društvu ul. Francuska 7.

U tekstovima monografije Mitopoetike (Zavod za udžbenike, 2019) Miomir Petrović zastupa tezu da je mitski obrazac prisutan u gotovo svim umetničkim delima, kako u klasičnom, tako i u savremenom stvaralačkom obrascu. Na primeru Titanomahije, antičkog tumačenja pobede mladih bogova nad starima, sina nad ocem, Petrović analizira transformaciju mita u dramu, roman, film i slikarsko delo (Sartrove Muve, Nebo nad Berlinom Vima Vendersa, roman Morbus Kitihara Kristofa Ransmajera i studija Raspeće Frensisa Bejkona).

Prof. dr Miomir Petrović diplomirao je na Odseku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Doktorirao je 2008. Bavi se dramaturgijom i pedagoškim radom. Objavljuje naučne studije, drame i romane, među kojima su najpoznatiji Bakarni bubnjevi (209), Kuća od soli (2016), za koji je dobio nagradu Laza Kostić, i Black Light (2018).