MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U SOFIJI

U Sofiji (Bugarska) je 10. juna ove godine održana Međunarodna konferencija na temu Obrazovanja u oblasti umetničke igre i teatra u organizaciji Nacionalne Akademije za pozorišne i filmske umetnosti Kr. Sarafov u partnerstvu s ATOM Theatre, Balkan Dance Project platformom i Institutom za umetničku igru.

Institut za umetničku igru predstavili su prof. dr Vladimir Tomašević i prof. Dijana Milošević govoreći o izazovima u obrazovanju umetničke igre u zemlji i regionu.

Konferencija je organizovana s ciljem povezivanja Nacionalne Akademije za pozorišne i filmske umetnosti i Instituta za umetničku igru.

Institut za umetničku igru zahvaljuje se Mojci Majcen na podršci u organizovanju konferencije.

Vi[e fotografija pogledajte OVDE.