AKREDITOVANE DOKTORSKE STUDIJE UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS

Institut za umetničku igru je dobio Akreditaciju za Doktorske studije Umetnička igra i performans.

Studijski program se izvodi tokom tri godine i ima 180 ESPB bodova, nakon čega se stiče zvanje Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.