Potpisan ugovor o naučno-tehničkoj i umetničkoj saradnji sa Bitef teatrom

Institut za umetničku igru/Fakultet za inženjerski menadžment je potpisao ugovor 5. aprila o saradnji sa Bitef teatrom.

Studenti Fakulteta će biti u mogućnosti da obavljaju praksu u Bitef teatru. Fakultet će pomagati Bitef teatru i njihovim produkcijama i koprodukcijama besplatno kad god je to moguće.

Takođe, biće realizovani i drugi oblici saradnje na obostrano zadovoljstvo i bez finansijske kompenzacije ili nadoknade..