NOVI SARADNICI U INSTITUTU ZA UMETNIČKU IGRU U BEOGRADU

U drugom semestru školske 2018/2019. godine, na Odseku Scenska narodna igra i muzika, biće angažovani novi saradnici na predmetima Vokalna tehnika i tradicionalno, etno i radijsko pevanje, na kom će predavati etnomuzikolog Bojana Nikolić Petričković, i Sviranje na tradicionalnim instrumentima, na kom će predavati estradni umetnik Bora Dugić.

Od drugog semestra do kraja osnovnih studija studenti Scenske narodne igre i muzike imaće mogućnost da ovladaju različitim vokalnim tehnikama i da upoznaju različite načine interpretacije tradicionalnih pesama, ali i drugih vokalnih žanrova. Osim toga, studenti će imati mogućnost da upoznaju i praktično ovladaju određenim brojem tradicionalnih instrumenata, kao što su frula, dvojnice, gajde, diple, tambura, tapan.

Iako je studijski program Scenska narodna igra i muzika usmeren prevashodno u koreografsko stvaralaštvo, profesionalno izvođenje i pedagogiju u oblasti tradicionalne narodne igre, muzičko znanje o vokalnoj i instrumentalnoj tradiciji, kao i praktično ovladavanje ovim znanjima neophodno je za svakog scenskog umetnika, te će se ovim oblastima poklanjati velika pažnja u toku osnovnih i budućih master studija.