SEMESTRALNI SPIT SAVREMENA IGRA

Studenti Osnovnih studija Instituta za umetničku igru, odsek Savremena igra i Koreografija, javno su ispitani 18. decembra ove godine u baletskoj sali Narodnog pozorišta, pred tročlanom komisijom i publikom.

Ispite su pripremili gostujući profesor iz Španije Lucia Marote Trejos i asistent Vladimir Čubrilo.

Komisija u sastavu; Lucia Marote Trejos (Španija), Meta Drnčar (Francuska) i Mojca Majcen (Slovenija) ocenjivali su studente.

Konsultacije sa komisijom studenti mogu obaviti sutra 19. decembra u periodu od 13.00 časova u kabinetu 308.