FESTIVAL MLADIH TALENATA

Fondacija za mlade talente grada Beograda u partnerstvu s Institutom za umetničku igru organizovaće prvi Festival mladih taleneata na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu 8. i 9. decembra s početkom u 19.00 časova.

Grad Beograd je osnovao Fondaciju za mlade talente grada Beograda, kao neprofitnu organizaciju s ciljem pružanja pomoći talentovanim učenicima, studentima i osobama koje se istču u naučnom i stvaralačkom radu.