RADIONICE VANJE PAULJIČIĆA

Radionice pod nazivom Zooming in i My Photo Album koju će održati Vanja Pauljičić 24. novembra ove godine, baziraju se na uključivanje studenata u interakciji sa samim sobom i drugim učesnicima, a za cilj imaju buđenje kreativnosti, logike i emocija.
Poitns Of You je metodologija koja podstiče učesnike da kroz zabavu i komunikaciju dobiju odgovore na temu koja je značajna za njih, pružajući jake i značajne uvide koji na kraju vode do tačnih akcionih koraka koji se preduzimaju.
Posmatranjem fotografija i reči koje su ispisane, budi se leva i desna hemisfera mozga zadužene za logiku i kreativnost.
U okviru ove metodologije ne postoji pogrešno tumačenje fotografija i takmičenje učesnika, sve se svodi na zajednički i timski rad.