IUI BIOSKOP IFcinéma

Zahvaljujući Francuskom kulturnom centru u Beogradu i IFcinéma, studenti Instituta za umetničku igru će jednom nedeljno u IUI bioskopu 330, gledati najnovija filmska ostvarenja u oblasti Umetničke igre. Stdenti su imali priliku da pogledaju film Polina u režiji Valérie Müller i Angelin Preljocaj.