Jovana Ikonić na Alternative Film/Video

Jovana Ikonić, apsolvent odseka koreografija na Institutu za umetničku igru, predstaviće svoj video rad “Znam” koji je nastao kroz proces rada na predmetu Instalacije i performans na trećoj godini studija.

Umetnici koji su odabrani za ovaj festival, prema rečima selektora, Greg de Cuir Jr.  u svom radu uključuju praksu koja briše granice i preispituje konvencije savremene vizuelne kulture.

Osnovan 1982, Alternative Film/Video je međunarodni festival posvećen inovativnom, eksperimentalnom, istraživačkom, avangardnom, ličnom filmu i videu koji istražuje nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima. Kao mesto susreta autora, teoretičara, kritičara i publike, Festival želi da zabeleži i teorijski definiše kretanja, ukaže na istinske vrednosti i podstakne nove stvaralačke mogućnosti u oblasti vizuelnih medija. Ideja “Alternativa” počiva na radu koji se opire olakoj kategorizaciji i dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Festival pruža uvid u trenutno stanje novog filma i videa u regionu i u svetu. Osnivač i organizator festivala je Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad u Beogradu.