STUDENTI IUI PRISUSTVOVALI PREDAVANJU ETNOKOREOLOGA ENDRIJA NAHAČEVSKOG

Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković i studenti Odseka Scenska narodna igra i muzika prisustvovali su predavanju kanadskog etnokoreologa Endrija Nahačevskog (Andriy Nahachewsky), profesora emeritusa Univerziteta u Alberti u Kanadi (Emeritus of University of Alberta, Canada), koji je održan u petak, 2. 11. 2018. u velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Tema predavanja je bila prikaz dvaju koncepata, imenovanih kao Presentational i Participational Dance, i ukazivanje na procese njihovog umrežavanja. Presentational Dance u našem jeziku podrazumeva (scensko) prikazivanje tradicionalne narodne igre, dok se Participational dance odnosi na igre u kojima igrači učestvuju bez tendencije ka njihovom prikazivanju. U takvom obliku beležimo igru u tradicionalnom seoskom kontekstu, kao i na mnogim današnjim društvenim zabavama gde učesnici igraju radi zadovoljstva i gde se ostvaruje dijalog isključivo među samim učesnicima. Iako su oba koncepta u osnovi suprotna, ona se u mnogim slučajevima prožimaju. U scenskom prikazivanju tradicionalne narodne igre često je prisutan i element participacije, u mnogim koreografski osmišljenim dijaloškim radnjama, sa izrazitom komunikacijom između samih igrača.

image2

Radovi profesora Nahačevskog veoma su poznati srpskoj etnokoreologiji. Njegova promišljanja u vezi sa procesima teatralizacije u ukrajinskoj scenskoj narodnoj igri, na koja nas je takođe podsetio, nalaze već duže vreme primenu i kod nas. Na osnovu njegove metodologije, etnomuzikolog Vesna Bajić definisala je koncept stilizacije u scenskoj narodnoj igri u Srbiji i uspostavila tri nivoa stilizacije na osnovu koreografskog stvaralaštva srpskih autora koreografije narodne igre i uvida u istorijski razvoj ovog fenomena kod nas (Bajić, 2006).

image3

Prof. Nahačevski imao je prilike da upozna studente Odseka Scenska narodna igra i muzika koji, u okviru novog studijskog programa Instituta za umetničku igru u Beogradu, razvijaju upravo oblast, kako bi on to imenovao, Presentational Dance, koja do sada nije bila zastupljena u formalnom obrazovanju u Srbiji. Svakako će se saradnja sa ovim eminentnim etnokoreologom nastaviti i u buduće, a jedan od izazova biće upoređivanje razvoja i stvaralaštva ukrajinske i srpske scenske narodne igre.