Una Popović odbranila Diplomski rad

Apsolvent Una Popović  je 31. oktobra 2018. godine na Institutu za umetničku igru odbranila Diplomski rad na temu Koreografski i pedagoški rad sa decom i adolescentima pred Komisijom u sastavu:

• Prof. Aleksandar Ilić, Predsednik Komisije,
• Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Mentor,
• Prof. dr Miomir Petrović, član.

P1070038