PORTFOLIO STUDENATA

Božidar Čolak profesionalni fotograf i asistent Ljiljana Stojanović u saradnji sa studentima i profesorima Instituta za umetničku igru fotografisao je studente svih odseka za potrebe profesionalnog portfolia.

Fotografije će biti dostupne i u studentskom godišnjaku koji će biti promovisan u decembru.