NOVI NASLOVI U BIBLIOTECI “TEODORA SUJIĆ”

Fond biblioteke Teodora Sujić Instituta za umetničku igru  bogatiji je za dve knjige fotomonografiju: Slovačka lepota i Koreografija tradicionalni ples na sceni.

Slovačka lepota u narodnoj nošnji, poklon je Kulturno informativnog centra Kisač iz Novog Sada.
Knjiga približava slovačku kulturu i istoriju u Srbiji, daje osvrt na tradiciju slovačkih nošnji u Vojvodini. Prilikom predstavljanja nošnje i prezentacije knjige učestvovala je i Alisa Oravec, studentkinja Instituta za umetničku igru.
Koreografija tradicionalni ples na sceni, Milorad Lonić, Matica srpska, Novi Sad, 2018.
Po prvi put imamo pred sobom izuzetno vrednu stručnu knjigu, višestruko korisnu… smatram da će ova knjiga moći da utiče na pravi put razmišljanja i rada ne samo koreografima koji se bave narodnom igrom nego i koreografima koji se bave umetničkom igrom (balet, savremena igra) – Vladimir Logunov.

IMG_4579(1)