Saša Evtimova odbranila Diplomski rad

Apsolvent Saša Evtimova  je 4. oktobra 2018. godine na Institutu za umetničku igru odbranila Diplomski rad na temu Sexism in the world of Dance pred Komisijom u sastavu:

• Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik Komisije,
• Prof. Aleksandar Ilić, Mentor,
• Doc. Aleksandar Nikolić, član.

IMG_9559