21. PEDAGOŠKI FORUM SCENSKIH UMETNOSTI

Doc. Aleksandar Nikolić u saradnji s pedagogom, pijanistom i kompozitorom Verom Milanković održao je predavanje 29. septembra ove godine na temu Kako se stvara komična opera – od libreta do komponovanja u okviru 21. pedagoškog foruma scenskih umetnosti na fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu.