7 SUNACA I 7 LUNA

Premijera muzičko-plesno-poetske parabole 7 sunaca i 7 luna autorke Sofije Perović, o potrazi umetnika za slobodom, inspiracijom i smislom postojanja, ispripovedana kroz životnu priču kompozitora Domenika Skarlatija, jedinstvene pojave u istoriji muzike koji je gotovo čitav svoj stvaralački vek proveo u službi portugalske princeze, a zatim i španske kraljice Marije Barbare biće izvedena u utorak 9. oktobra s početkom 20.00 časova u Dorćol Platzu.

Sinkretički pristup ovom projektu inspirisan je flamenko umetnošću koja podrazumeva pevanje, poeziju, dramu, muziku i igru, kao i strastvenim temperamentom i slobodarskim duhom naroda Iberijskog poluostrva. Umetnici s tog prostora u večnoj su potrazi za duendeom – neopisivom odlikom stvaranja, koju je još Gete primetio, ali nije uspeo da je definiše, a za koju Lorka kaže da je „misteriozna moć koju svako oseća, a koju nijedan filozof ne može da objasni“. Duende prevazilazi tehniku i inspiraciju, to je emocionalni odgovor, pa i telesna reakcija na umetnost.

Neočekivani spoj muzike za čembalo Domenika Skarlatija, flamenko umetnosti i modernog baleta pružaju mogućnost umetnicima i publici da otkriju duende.

Režija, libreto i čembalo Sofija Perović; koreografija Vladimir Čubrilo i Ojdana Radović; igrači studenti Instituta za umetničku igru i Flamenko Centar El olor del alma.