PRIPREMNA NASTAVA

Na Institutu za umetničku igru biće organizovana pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnih ispita svih odseka.

Pripremna nastava za klasičan balet i savremenu igru održavaće se od 11. do 15. juna ove godine.

Pripremna nastava za scensku narodnu igru i muziku održavaće se od 18. do 20. juna ove godine.

Cena pripremne nastave za klasičan balet, savremenu igru i narodnu igru – scensku narodnu igru i muziku iznosi 5.000 dinara.

Uplata se vrši na ž.r. Instituta broj: 265167031000009130; poziv na broj: JMBG kandidata.

Fakultet-za-inzenjerski-menazment6-1024x467

Ukoliko kandidat pohađa pripremnu nastavu, prijemni ispit je besplatan.

Konsultacije za sve odseke mogu se obaviti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova uz prethodno zakazivanje telefonom 011 41 40 421 ili institutzaumetnickuigru@gmail.com.

Prijemni ispit (svi odseci) – polaganje testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika i biće održan 20. juna 2018. godine.

Prijemni ispit za odsek klasičan balet i pedagogija klasičnog baleta održaće se 21. juna 2018. godine.

Prijemni ispit za odsek narodna igra – scenska narodna igra i muzika održaće se 21. juna 2018. godine.

Prijemni ispiti za odsek savremena igra, pedagogija savremene igre i koreografija održaće se 22. juna 2018. godine.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 2. jula 2018. godine.