Izbor novog dekana Instituta za umetničku igru

Savet Fakulteta za inženjerski menadžment je, po predlogu Nastavno-naučnog veća, 7. maja izabrao prof. dr Slobodana Živkovića za novog dekana Instituta za umetničku igru.