GOSTUJUĆA PREDAVANJA CLAUDIE SOVRE

Claudia Sovre (Slovenija) održaće gostujuća predavanja iz predmeta Klasičan balet i Repertoar klasičnog baleta od 3. do 11. maja ove godine.

Rođena je u Ljubljani, gde je završila baletsku školu 1983. godine, u klasi Magde Vrhovec. Uporedo je pohađala školu dizajna i fotografije, koju je završila 1982. i istovremeno je završila osnovnu školu klavira u ljubljanskoj Muzičkoj školi Franc Šturm. U Ansamblu baleta slovenačkog narodnog pozorišta opere i baleta angažovana je 1982. godine.

Od sezone 1985/86. angažovana je u  Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i postala je član baleta.

Od 2001. angažovana kao asistent Ljubljanskog baleta i istovremeno se bavi pedagogijom klasičnog baleta.

Od 2009. godine bavi se koreografijom.

Organizuje i održava maseclasseve u Sloveniji i regionu.

Trenutno radi kao baletski asistent, nastavnik baleta u Slovenačkom narodnom pozorištu opere i baleta u Ljubljani, istovremeno kao nastavnik baleta i koreograf u raznim projektima.

Otvorena vrata sa Claudiom Sovre 5. maja.