Uspešno završen program stručnog usavršavanja – Unapređivanje nastave klasičnog baleta kroz upoređivanje dva sistema – rumunskog i srpskog sa osnovom na Vaganovoj tehnici

Na Institutu za umetničku igru, od  11. do 13. 12. 2017. godine, realizovan je program stručnog usavršavanja koji je akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, pod nazivom Unapređivanje nastave klasičnog baleta kroz upoređivanje dva sistema – rumunskog i srpskog sa osnovom na Vaganovoj tehnici.

Realizatori programa su bili: Calin Eugen Hantiu, koreograf strukovnih studija, baletski pedagog, Institut za umetničku igru Beograd i Nina Čolanović, nastavnik klasičnog baleta, Baletska škola „Lujo Davičo“, Beograd.
Učesnici seminara su bili  pedagozi baletskih škola „Lujo Davičo“ iz Beograda i „Dimitrije Parlić“ iz Pančeva i nakon pohađanja seminara stekli su kompetenciju K1 i ostvarili 13 bodova.

Više fotografija pogledati OVDE.