MISLITI KONCEPTUALNO ART PERFORMANS

U petak, 24.11.2017. godine na Institutu za umetničku igru u 12:30h u kabinetu 329, održaće se gostujuće predavanje Nele Antonović, Umetničkog direktora Teatra Mimart.
Predavanje  MISLITI KONCEPTUALNO ART PERFORMANS održano je na 51 Bitefu 2017. godine.


Performans ne postoji bez publike Marina Abramović.

Netradicionalni umetnički postupci donose inovativne koncepte. U otvorenom procesu rada kroz metod Mimart istražuje se fenomen participacijom kroz kreativno mentorstvo. Kreiranje je preispitivanje ideje kroz kritiku i samokritiku. Iskustvo otvorenog procesa rada Teatra Mimart preko 30 godina može biti baza za dalje kreiranje novih dela, za percipiranje novih ideja i dalju kritiku.
Art performans postavlja pitanja, preispituje umetnika, savremenost umetničkog rada, preispituje istinu i preispituje društvo. Znakovi pitanja su baza za kreiranje inovativnog savremnog umetničkog izraza umetnika ali i promene percepcije publike u odnosu na art performans. Pristup interdisciplinarnosti kroz konceptualno mišljenje direktno proizvodi ideje u procesu kreiranja art performansa.

Ova prezentacija otkriva beskrajni sadržaj ideja u nama i oko nas, koja umetnicima kroz konceptualno mišljenje omogućuje potsticaj za istraživački rad.