Tamara Ivanović, Ada Raspor i Maja Golubović odbranile Diplomski rad

Apsolventkinje Tamara Ivanović, Ada Raspor i Maja Golubović 15. septembra ove godine na Institutu za umetničku igru odbranile su Diplomski rad na temu Metodički pristup zadatim elementima pas de bourree, sissonne ouverte, pas jete fondu, Metodički pristup zadatim elementima temps lie, changement de pieds, pirouettes en dehors i en dedans iz V pozicije Metodologija klasičnog baleta pred Komisijom u sastavu:

• Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik Komisije,
• Prof. Ksenija Dinjaški, Mentor,
• Prof. mr Iva Bojović Petković, član.

Više fotografija pogledajte OVDE.