PRVI UPISNI ROK ZA MASTER STUDIJE PLESNOG PERFORMANSA – IUI TRANSITION DANCE KOMPANIJE

U toku je prvi upisni rok za Master studije plesnog performansa za kandidate koji su pložili audiciju koja je održana 18. marta ove godine.

IUI Transitions Dance Company je plesna kompanija nastala u okviru Instituta za umetničku igru namenja pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.

Više informacija o akreditovanom programu Master studija plesnog performansa studenti mogu da dobiju lično u Institutu za umetničku igru (Kabinet 309) svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 ili putem telefona 011 41 40 421.

Drugi upisni rok za Master studije plesnog performansa – audicija održaće se 7. oktobra s početkom u 10.00 časova.

Zainteresovani kandidati treba da se prijave putem i-mejl adrese prijave@iui.rs ili putem telefona 011 41 40 421.

Master studije plesnog performansa –  IUI Transitions Dance Company svoj program započeće 9. oktobra ove godine.

Kandidati zainteresovani za master studije takođe mogu da dobiju informacije o akreditovanim programima: Pedagogija klasičnog baleta i Koreografija.