Biblioteka Instituta umrežena u sistem COBISS

Biblioteka Instituta za umetničku igru, odeljenja Fakulteta za inženjerski menadžment, uključena je u jedinstveni bibliografski sistem na platformi COBISS i u mrežu biblioteka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. U saradnji sa VBS centrom Narodne biblioteke Srbije elektronski katalog biblioteke Fakulteta umrežen je u jedinstveni uzajamni katalog: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70624&lani=SC

Fakultetska biblioteka ima preko 4000 jedinica, fond čini knjižna i neknjižna građa od značaja za nastavni, naučni i umetnički rad (knjige, časopisi, katalozi, zbornici, audio-vizuelni materijal, elektronski izvori).

Za detaljnije informacije:
email: biblioteka@iui.rs
tel: (011) 4140 426