DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Institut za umetničku igru raspisuje drugi upisni rok za upis studenata na prvu godinu osnovnih studija umetničke igre u školskoj 2017/18. godini.

Odseci za koje se raspisuje konkurs su klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija i pedagogija savremene igre, i scenska narodna igra.

Pripremna nastava za sve odseke održavaće se u sedmici od 11. do 15. septembra ove godine, prema satnici koja će biti blagovremeno postavljena.

Cena pripremne nastave iznosi 5.000 dinara.

Konsultacije za odsek koreografija odžavaće se, takođe, u sedmici od 11. do 15. septembra ove godine, prema satnici koja će biti blagovremeno postavljena.

Prijemni ispit se sastoji iz praktičnog dela, testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika.

Praktičan deo prijemnog ispita podrazumeva sledeće:

  • Ispit iz klasičnog baleta podrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
  • Ispit iz koreografije podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju, može sam da izvodi, sam obezbeđuje muziku i sve što mu je potrebno za izvođenje koreografije);
  • Ispit iz pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz scenske narodne igre podrazumeva praktičan prikaz određenog broja igara iz svih etnokoreoloških oblasti Srbije, obradu obrasca koraka u određenom broju taktova i pripremu koreografske minijature na određenu temu u trajanju od 2 do 3 minuta sa kraćim opisom.

Prijemni ispit za odsek scenska narodna igra održaće se 18.  septembra 2017. godine.

Prijemni ispit za odsek klasičan balet i pedagogija klasičnog baleta održaće se 19.  septembra 2017. godine.

Prijemni ispiti za odsek savremena igra, koreografija i pedagogija savremene igre održaće se 20.  septembra 2017. godine.

Prijemni ispit (svi odseci), pored praktičnog dela, se sastoji još i od polaganja testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika i biće održan 22. septembra 2017. godine.

Za polaganje prijemnog ispita se vrši uplata od 2.000 dinara.

Primer uplatnice pogledati ovde:

Primer uplatnice za Institut za umetnicku igru

Prijavljivanje se vrši putem ON LINE prijava ili putem telefona  011 41 40 420 do 11. septembra 2017. godine.

Za više informacija pozovite (011) 41 40 420 ili (011) 41 40 421.