FOTOGRAFIJE MILE STIJAK

U Studentskom kulturnom centru u okviru BELEF-a 6. jula u 19.00 časova će biti otvorena izložba fotografija Milini Anđeli diplomca Mile Stijak.

Milini Anđeli je projekat prvobitno pokrenut u saradnji sa dve koleginice Katarinom Bućić i Katarinom Stojković. Nastao je u novembru 2016. godine. Projekat se bavi razmatranjem statusa i pozicije žene u savremenom društvu. Ideja je da prikazima žena koje su u različitim starosnim dobima, prikaže se njihova samouverenost i ljubav prema sopstvenom telu. Formirajući vizuelnu strukturu koja komunicira sa predstavama žena u modnim časopisima, autorke u fokus svog objektiva postavljaju žene koje nisu manekenke i koje imaju problem sa samopouzdanjem i odnosom prema sopstvenom telu. Fotografije koje su do sada nastale su deo procesa rada u kom su predstavljene žene koje su igrači.