Nj. E. Deđong Ju, Ambasador Koreje u poseti izložbi doc. Nemanje Maraša

Prof. dr Vladimir Tomašević, rukovodilac Instituta za umetničku igru danas je bio domaćin Ambasadoru Koreje, Nj. E. Deđong Juu, za vreme
privatne ture izloženih radova doc. Nemanje Maraša u galeriji Progres u
Beogradu.

Ovom prilikom su Nj.E. Ambasador Ju i profesor Tomašević razmenili
ideje o mogućim pravcima naučne i umetničke saradnje, koja može da se
ostvari na relaciji Seul-Beograd.