PRIPREMNA NASTAVA

U Institutu za umetničku igru od ponedeljka, 12.06.2017. godine počinje da se realizuje pripremna nastava za odseke klasičan balet i savremena igra.

Pripremnu nastavu za klasičan balet držaće prof. Liana Dorina Ianku. Termini održavanja pripremne nastave u sedmici od 12.06 – 17.06.2017. godine su:

Ponedeljak od 8:30 časova, Baletska Sala 307

Utorak od 09:00 časova , Baletska Sala 307

Sreda od 09:00 časova, Baletska Sala 307
Pripremnu nastavu za savremenu igru držaće prof. Isidora Stanišić u sledećim terminima:

Utorak od 09:00 – 10:30, Baletska Sala 214

Sreda od 09:00 – 10:30, Baletska Sala 214

Petak od 09:00 – 10:30, Baletska Sala 214
Konsultacije za odsek koreografija držaće profesori Snežana Arnautović Stjepanović, Aleksandar Ilić, Igor Koruga 20. juna od 11:00 – 13:00 časova u Kabinetu 308.

Pripremna nastava za odsek scenska narodna igra održavaće se od 21.06 – 25.06.2017. godine, u sledećim terminima:

Od 17:00 – 18:30, Baletska sala 307.

Cena pripremne nastave za klasičan balet i savremenu igru iznosi 5.000,00 dinara.

Primer uplatnice:

Fakultet za inzenjerski menazment6

Uplata se vrši na ž.r. Instituta broj: 265167031000009130; poziv na broj JMBG kandidata