Prijava, prijemni ispit i upis 2017.

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis 20 studenata na prvu godinu osnovnih studija umetničke igre u školskoj 2017/18. godini.

Odseci za koje se raspisuje konkurs su klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija, pedagogija savremene igre i scenska narodna igra.

Pripremna nastava za klasičan balet i savremenu igru održavaće se od 12. do 23. juna ove godine.

Pripremna nastava za scensku narodnu igru održavaće se od 21. do 25. juna ove godine.

Pripremnu nastavu za klasičan balet držaće prof. Liana Dorina Ianku, pripremnu nastavu za scensku narodnu igru držaće prof. dr Vesna Bajić Stojiljković. Cena pripremne nastave iznosi 5.000 dinara.

Konsultacije za odsek koreografija držaće profesori Snežana Arnautović Stjepanović, Aleksandar Ilić, Igor Koruga, za odsek savremena igra prof. Isidora Stanišić, a za scensku narodnu igru dr Vesna Bajić Stojiljković prema satnici koja će blagovremeno biti postavljena.

Prijemni ispit se sastoji iz praktičnog dela, testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika.

Praktičan deo prijemnog ispita podrazumeva sledeće:

  • Ispit iz klasičnog baleta podrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
  • Ispit iz koreografije podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju, može sam da izvodi, sam obezbeđuje muziku i sve što mu je potrebno za izvođenje koreografije);
  • Ispit iz pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz pedagogije savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
  • Ispit iz scenske narodne igre podrazumeva praktičan prikaz određenog broja igara iz svih etnokoreoloških oblasti Srbije, obradu obrasca koraka u određenom broju taktova i pripremu koreografske minijature na određenu temu u trajanju od 2 do 3 minuta sa kraćim opisom.

Prijemni ispit za odsek klasičan balet i pedagogija održaće se 26. juna 2017. godine.

Prijemni ispiti za odsek savremena igra i koreografija održaće se 27. juna 2017. godine.

Prijemni ispit za odsek scenska narodna igra održaće se 29. juna 2017. godine.

Prijemni ispit (svi odseci), pored praktičnog dela, se sastoji još i od polaganja testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika i biće održan 28. juna 2017. godine.

Za polaganje prijemnog ispita se vrši uplata od 2.000 dinara.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 3. jula 2017. godine.