TCFT – The Complete Freedom of Truth – Saradnja Teatra Mimart i Instituta za umetničku igru

Projekat TCFT – The Complete Freedom of Truth je počeo 2014. kao pilot projekat programa Erasmus+ sa ciljem da se formira internacionalna mreža mladih u oblasti kulture i umetnosti. Projekat se razvijao tokom tri godine 2015/17, a u kojem je učestvovalo 7 organizacija iz Velike Britanije i još 6 partnerskih organizacija iz Srbije, Portugalije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Italije i Gruzije. Koordinator projekta je Tina Ellen Lee, “Opera Circus” iz Velike Britanije, koja je ovaj projekat predstavila u Institutu za umetničku igru na konfereniciji RESEO. Teatar Mimart je jedan od partnera na ovom EU projektu od samog početka. Ove godine u grupi mladih umetnika iz Srbije bila je studentkinja Instituta za umetničku igru Katarina Bućić. Ona je učestvovala prošle godine sa performansom na temu istina na festivalu autoperformansa u organizaciji Teatra Mimart, a u okviru TCFT projekta. Tako započeta saradnja i uspešan performans koji je tada izvela, bili su razlog da ove godine i ona učestvuje u završnoj fazi evropskog interkulturalnog projekta u Toskani, u Italiji.

Do sada smo preko 1000 mladih ljudi uključili u program edukacije iz raznih oblasti umetnosti, organizacije, produkcije i marketinga. Ovaj projekat je doprinos multikulturalnosti kroz razvoj međunarodne kulturne saradnje, a posebno doprinosi prepoznavanju važnosti kulture i umetnosti u razvoju društva, politike i jačanju države na lokalnom nivou, kao i na nivou međudržavne saradnje. Time se mladi osnažuju da pokreću važna pitanja, da se udružuju i zajedno ih kreativno rešavaju, te zajedno utiču na pozitivne promene u umetnosti, kulturi i društvu. Ovaj projekat je posebno značajan za mlade iz Srbije koji učestvuju u TCFT-u, jer ih upoznaje sa evropskim vrednostima i odnosu prema demokratiji, radu u timu i traženju posla, a i pored do-edukacije iz oblasti umetnosti koje sami biraju, osposobljava ih za kreativan budući rad.

Katarina Bućić je svojim profesionalnim stavom, kreativnom energijom i znanjem stečenim u Institutu, pokazala visoki umetnički potencijal u raznim oblastima umetnosti: radionice savremenog plesa koje je vodila Elisa Bartoli; HIP HOP igra kod Bilija Rida, koji je u martu održao pokaznu radionicu u Institutu za umetničku igru; savremena igra kod Arijel Fung; radionice fizičkog teatra koje sam ja vodila prema Mimart metodi; muzičke radionice kod Suzan Bize i oprobala se u slikarskim radionicama Riki Romaina, čuvenog slikara iz Velike Britanije. Katarina Bućić je učestvovala u nekoliko segmenata, a posebno je bio primećen njen solo performans na ulazu jedne zgrade na finalnom performansu, uz uživo muzičare iz Portugalije i Velike Britanije.

Prezentacija dvonedeljnog rada 120 mladih umetnika je predstavljena kao procesija u gradu Sarteanu, gde su prikazali rezultate participacionog kreativnog potencijala. Od glavnog trga, uskim ulicama do tvrđave na kojoj je bila završnica, u sukcesivnim performansima u toku dva sata manifestacije, zajedno sa stanovnicima Toskane oživeli su buduću energiju mladih Evrope.

Nela Antonović