PRAZNICI

U skladu sa Zakonom o verskim i drugim praznicima Institut neće raditi od 14.04. – 18.04.2017. godine (18.04.2017. godine je radan dan).