Gostujuće predavanje – dr Maja Ristić

Dr Maja Ristić, profesor FDU, održala je 28. marta predavanje studentima I godine IUI na temu produkcije.