REZULTATI AUDICIJE IUI TRANSITION

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Ustanove, sprovedeno je polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu Master studije plesnog performansa – IUI Transition Dance kompanija.

Nakon polaganja audicije Savremena igra, koju je vodila prof. Isidora Stanišić, i audicije Improvizacija, koju je vodila prof. Maria Koliopoulou, i provere znanja engleskog jezika, dobijena je konačna rang lista s bodovima kandidata koji su primljeni:

 1. Gvozdenović Nataša 87 poena;
 2. Čubrilo Vladimir 82 poena;
 3. Bulatović Jelena 80 poena;
 4. Mitrović Branko 74 poena;
 5. Obradović Ana 70 poena;
 6. Milenković Jana 67 poena;
 7. Pjević Tamara 61 poena;
 8. Marković Maja 55 poena;
 9. Bućić Katarina 53 poena;
 10. Stojković Katarina 52 poena;
 11. Simić Andrea 51 poena.

________________________________________________________

Kandidati koji nisu prošli audiciju, uz mogućnost studiranja na drugim smerovima Master akademskih studija “Umetnička igra”:

 1. Vučenović Marija 31 poen;
 2. Stijak Mila 29 poena;
 3. Đikanović Natalija 22 poena;
 4. Stoisavljević Jelena 20 poena.

Kandidati koji su položili audiciju mogu pristupiti upisu po kompletiranju dokumentacije.