GOSTUJUĆE PREDAVANJE BILLY READ

Billy Read, igrač i  koreograf, održaće gostujuće predavanje 8. marta, s početkom u 14. 10 časova u Institutu za umetničku igru.

Predavač je na Univerzitetu u Londonu i gostujući predavač na mnogobrojnim seminarima.

Tokom 2014. i 2015. godine predstavio se u regionu (Bosna i Hercegovina) u okviru projekta  Complete Freedom of Truth.

Sarađuje i uspostavlja nove tehnike koje promoviše u okviru velikog broja festivala,  s posebnom pažnjom na igrače s oštećenim sluhom.

Billy Read, San Francisko, USA