GOSTUJUĆA PREDAVANJA MARIE KOLIOPOULOU

U Institutu za umetničku igru od 6. do 17. marta 2017. godine gostovaće Marija Koliopoulou.

Diplomirala je na Laban Konzervatorijumu za muziku i ples u Londonu. Osnivač je i koreograf Proksima plesne kompanije.

Njene koreografije prikazane su na mnogobrojnim festivalima u zemlji i svetu. Od 2005. godine radi i sarađuje kao nezavisan koreograf s Danskim Institutom, kao pedagog savremene igre u Onazis kulturnom centru gde je posebno naglašen rad s osobama sa posebnim potrebama. Član je Grčke plesne mreže kroz koji se povezuju igrača i unapređuju podjednako profesionalni i amaterski igrači, isto tako član je Upravnog odbora Grčkog Internacionalnog teatarskog instituta u Atini.
Njena disertacija Razvoj umetničkih veština i sposobnosti u umetničkoj igri objavljen je u knjizi Culture and Art – seven essays on dance (propobos publications, Athens 2000, Greece).
Proksima plesna kompanija je osnovana 1996. godina na Laban konzervatorijumu za muziku i ples u Londonu, kao grupa koja okuplja koreografe i igrače koji istražuju različite forme umetničke igre. Kompanija u druge umetničke pravce podržavajući i dopuštajući slobodu svih učesnika na projektima. Takođe kompanija stremi ka tome da ostvari univerzalnu komunikaciju umetnika različitih pravaca tokom procese rada i stvaranja nove produkcije. Tokom skoro dvadesetogodišnjeg rada i postojanja trupe ostvareno je preko trideset samostalnih produkcija (plesnih predstava, video proekcija i instalacija koje su prikazivane širom sveta. Na Festivalu u Pragu 2008. godina kompanija je osvojila nagradu za koregrafiju Jarmila Jerabkova (Jarmila Jeřábková) za dva solo rada (Action 3 & Action 1.3) koreografkinje Marije Koliopoulou. Od 2001. godina kompanija dobija i internacionalni karakter angažujući sve veći broj međunarodnih umetnika (sa različitim nacionalnim indetitetima) koji su uspešno stvarali i prezentovali svoje radove (Editta Braun / Editta Braun Company – Austria (2005), Yannis Antoniou / KUNST STOFF – San Francisco (2003), Richard Siegal – Germany (2002) Michael Klien – Austria, Nicolas Mortimore – Great Britain (2001) / Barriedale Οperahouse) za publiku širom Grčke.
Proksima je podržana od strane Ministarstva kulture Grčke, Video densa, Austrijske ambasade, Grčkog Nacionalnog centra za teatar i ples…
Kompanija je nastupala na svim većim festivalima širom sveta ostavljajući neizbrisiv trag za savremenu umetničku igru Grčke i jednu od najuspešnijih kompanija regiona.

Ti, ovog trenutka, u akciji

Kako možemo da budemo zajedno, deleći  vreme i prostor? Kako možemo da stvaramo zajedno? Kako možemo da delamo i da se izražavamo, a da istovremeno pružamo i uzimamo? Koja su nam načela potrebna da bismo otvorili nove mogućnosti  za akciju, interakciju, međusobne odnose i lični preobražaj?

Namera ove laboratorije je da se stvara uz međusobnu saradnju.  Ideja je da grupa deli vreme i prostor obrazujući  jedinstveno telo.  Da bude u stanju da prati prirodnu organizaciju, preispitujući uloge reditelja / koreografa i pojedinca kao izvođača i stvaraoca, i na taj način komunicira sa pojmovima kontrole i dominacije.

Laboratorija kroz ovaj proces teži tome da probudi našu svest o različitim ulogama koje preuzimamo u grupi i tako produbi međusobnu komunikaciju. Princip interaktivnosti i učesništva ima kao cilj demokratičan pristup koreografiji.