Šta to dođavola oni rade na sceni?

…ili prikaz jedne matrice za analizu plesa:

Gostujuće predavanje Marka Pejovića Analiza plesa biće održano od 27. februara do 3. marta.

Ples nema tako dugu tradiciju zapisivanja i teoretizacije kao što je imaju druge izvođačke umetnosti, te se još uvek traga za načinima da se artikulišu različite plesne prakse. Serija od pet predavanja, ima za cilj da ponude jednu šemu te artikulacije. Predavanja će postaviti jedan od mogućih modela za analizu plesa, koji je nastao kao rezultat istraživanja 18 plesnih dela (među kojima su Hexentanz – Meri Vigman, Groosland – Megi Maran, Trio A – Ivon Rajner, Blaubart – Pina Bauš, Rosas danst Rosas –Rosas, Solo – Vilijam Forsajt, Strange fish – DV8 Physical Theatre, The Perfect human –Hofeš Šehter, Le dernier spectacle– Žerom Bel, Tragédie – Olivier Duboa). Simulirajući postupak faktorske analize, izdvojeno je šest faktora koji su postali osnova multi-dimenzionalnog pristupa plesnoj analizi. Ova predavanja su pokušaj da se uz pomoć jedne diskurzivne matrice, kao i različitih teorijskih platformi (Lakan, Batlerova, Kristeva, Derida, Delez, Danto, Vitgenštajn, Fuko i dr.) podstaknu studenti 2. i 3. godine i master studija da sistematično promišljaju o plesu i različitim plesnim praksama.