OKVIR TELA I TELA BEZ OKVIRA

Interaktivno predavanje o inkluziji u kontekstu obrazovanja održaće se 21. februara s početkom u 14.00 časova u organizaciji Grupe „Hajde da…“.

Ova organizacija ima dugogodišnje iskustvo rada sa marginalizovanim grupama (osobe sa invaliditetom, osobe sa smetnjama u kontekstu mentalnog zdravlja, veterani rata 1991-1999, mladi iz ruralnih sredina). Svoja znanja u ovoj oblasti je u više navrata delila sa srednjoškolcima, studentima, nastavnicima i profesorima.

Medicinski model u razumevanju invalidnosti polazi od pretpostavke da osoba sa invaliditetom ima nedostatke, pa je zadatak te osobe da se trudi da ih prevaziđe. Ovaj model takođe pretpostavlja da osoba sa invaliditetom nije sposobna da donosi važne odluke samostalno, već ih donose „obučeni profesionalci“. Suprotno od ovog, socijalni model traži od okruženja da učini promene koje omogućavaju osobi da bude u ravnopravnom položaju i priznaje pravo osobe da svojevoljno donosi životne odluke.

Inetraktivno predavanje pod nazivom Okvir tela i telo bez okvira nudi mogućnost da prisutni razumeju šta u njihovom ponašanju prema kolegi sa invaliditetom može biti podrška toj ravnopravnosti, kao i kako se obrazovni proces može učiniti pristupačnijim za naše sugrađane sa invaliditetom.

Predavanje će voditi Marko Pejović, Stojan Simić, Vesna Nestorović i Jovana Rakić, a otvoreno je studente svih godina osnovnih i master studija.

Fotografije sa predavanja.

Okvir tela i telo bez okvira