Primena elemenata klasičnog baleta u različitim sportovima

Prof. Aleksandar Ilić i Lidija Pavlović pedagog klasičnog baleta, održali su 17. i 18. decembra dvodnevni seminar Primena elemenata klasičnog baleta u različitim sportovima kao gostujući predavači na poziv Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanje u Nišu.

img_3243

Profesorima i studentima su predstavljena teoretska predavanja i praktična primena klasičnog baleta uz demonstraciju.

img_3268

Institut za umetničku igru se specijalno zahvaljuje inicijatoru seminara Prof. dr Katarini Herodek redovnom profesoru Fakultetu sporta i fizickog vaspitanja u Nišu.

img_3240