Prof. dr Vladimir Tomašević pred Odborom za kulturu i informisanje Skupštine Srbije

Prof. dr Vladimir Tomašević, Dekan je danas imao priliku da, kao jedini profesor Univerziteta predložen iz redova akreditovanih univerziteta za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, odgovara na pitanja poslanika, članova Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije.

http://www.parlament.rs/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0.2082.html