“SAMO MOJE” U LJUBLJANI

Doc. Igor Koruga i Ana Dubljević gostuju s predstavom Samo moje na CoFestival – Mednarodni festival sodobnega plesa u Ljubljani (Slovenija) 27. novembra u Kino Šiška.

Tokom poslednjih pet godina Igor Koruga i Ana Dubljević su kontinuirano umetnički sarađivali kroz nekoliko projekata, istražujući različite teme kroz polje koreografije i plesa: opstanak i ulogu javnog govora u današnjem kapitalističkom društvu, položaj i prava osoba s retkim bolestima u Srbiji, društveni položaj umetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa; istraživanje uslova privremenosti kao osnovnih uslova rada i egzistencije na današnjem umetničkom tržištu, itd. Na formalnom planu bave se analizom koreografije u sferi nematerijalne forme – jezika, proizvodeći ,,jezičku koreografiju“ kao prošireni oblik scenskog izražaja. Kroz dosadašnju saradnju realizovali su predstave: Practice what you Pitch! (2013), Expose (2013/2014), Na traci / Streamlined (2014/2015); Temporaries (2011–2013) u saradnji sa još četvoro lokalnih koreografa iz Beograda. Samo moje se bavi istraživanjem tzv. ,,negativnih osećanja“ pojedinca kao nezanemarljivim odlikama današnjeg svakodnevnog života kapitalističkog društva. Inspiracija za istraživanje, pored ličnih iskustava autora, potiče iz rada američke teoretičarke Ann Cvetkovich, koja tretira ova emotivna stanja pre kao društvene i kulturološke označitelje nego kao medicinska stanja pojedinca. Rad podržava javno priznavanje ovakvih osećanja na kolektivnom nivou, kao potencijalno polazište za stvaranje novih oblika zajedništva, solidarnosti i društveno-političnog delovanja.