IUI POŠTANSKE MARKE

U čast i proslavu akreditacije prvih studijskih programa osnovnih i master studija iz umetničke igre u Srbiji 2016. godine, Pošta Srbije, u saradnji sa Institutom za umetničku igru, štampa prvi serijal personalizovanih poštanskih maraka za upotrebu u poštanskom saobraćaju.

 

markica-iui