Važnja obaveštenja za narednu školsku godinu

Molimo studente svih godina studija da pažljivo pročitaju i poštuju naredna pravila, utvrđena radi bezbednosti studenata, kao i nesmetanog odvijanja nastave:

  • U slučaju povrede odmah se obratite Studentskoj službi.
  • U salama i u kupatilima nije dozvoljeno unošenje hrane i pića, izuzev vode.
  • Zadužili ste ključeve lokera iz svlačionica. Zamena izgubljenih ključeva košta 1000 dinara.
  • Dobili ste kartice, koje koristite za ulazak u Salu na II spratu i u kupatila. Ulazna vrata Sale i kupatila uvek moraju biti zatvorena.
  • Kartice uvek morate nositi sa sobom.
  • Zamena izgubljene ili oštećene kartice košta 1000 dinara.
  • Korišćenje sala je dozvoljeno samo u periodu propisanom rasporedom. Ako želite da ih koristite u privatne svrhe, morate da se bukirate u Studentskoj službi, cena je 500 dinara/sat. Termini se rezervišu prema raspoloživosti.
  • U sale ne smete ulaziti obuveni.
  • Poslednja osoba koja izlazi iz sale proverava da li su svi prozori zatvoreni i zatvara ih, takođe isključuje i sva svetla.
  • Korišćenje saune je regulisano pravilima koja se nalaze vidno istaknuta ispred saune.