ODLUKA O STIPENDIJAMA

Na 44. Naučno nastavnom veću održanom 16. septembra 2016. godine doneta je odluka da u 2016/17 godini neće biti dodeljivane stipendije za novo upisane studente osnovnih akademskih studija u tehničko-tehnološkom, društveno-humanističkom i umetničkom polju.

Pravo na oslobađanje od školarine imaju članovi domaćinstava palih boraca, veterana kao i ratnih invalida u skladu sa ugovorom između Fakulteta i Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja.